โปรตามใจพระอาทิตย์

โปรตามใจพระอาทิตย์

พระอาทิตย์ขึ้น 06:00 – 18:00 

พระอาทิตย์ตก 18:00 – 06:00 

ฝาก 400 รับ 500 บาท

รับได้ 1 ครั้ง ต่อช่วงเวลา ทำยอด 1 เท่า