โปรฝากติดต่อกัน

ฝากติดต่อกัน 3 วัน รับ 60 เพชร

ฝากติดต่อกัน 6 วัน รับ 80 เพชร

ฝากติดต่อกัน 9 วัน รับ 100 เพชร

ฝากติดต่อกัน 12 วัน รับ 140 เพชร

ฝากติดต่อกัน 15 วัน รับ 180 เพชร

ฝากขั้นต่ำวันละ 500 บาท